SÒ HUYẾT Loại 4 (Hàng sống)

SÒ HUYẾT Loại 4 (Hàng sống)

Mã SP: 7423 Còn hàng
90-100 con/kg

150,000 VNĐ

Sản phẩm cùng danh mục

No reviews
250,000 VNĐ
No reviews
310,000 VNĐ
No reviews
350,000 VNĐ
No reviews
500,000 VNĐ
No reviews
100,000 VNĐ
No reviews
60,000 VNĐ
No reviews
250,000 VNĐ
No reviews
350,000 VNĐ